Welkom in de Werkhofgemeenschap.
Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en
rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

14 januari: Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11

In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan van betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstig optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God.

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 14 januari 2018

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.