Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom.

22 oktober Voorganger ds. Aline Barnhoorn, Efeziërs 4,22-32 en Matteüs 9,1-8

Dat een mens bij tijd en wijle struikelt en valt, daar wordt in de Bijbel niet zo’n punt van gemaakt. Dat hoort bij zijn mens-zijn. De mens is in zijn algemeenheid zwak en afhankelijk, beperkt in zijn mogelijkheden om dingen te verwezenlijken. En om zijn doel te bereiken moet hij geholpen worden. Die hulp komt van God die hem gedenkt. Hoe God de mens te hulp komt die geen kracht heeft om op te staan en zelfstandig voort te gaan, wordt verduidelijkt in het Matteüsevangelie over de verlamde: hij wordt gedragen door zijn vrienden.

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 22 oktober 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.