Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom.

20 augustus: Lucas 19,41-48: Vrede voor Jeruzalem?

Andere teksten: Jeremia 23,16-29, 1 Korintiërs 12,1-11

Voordat Jezus Jeruzalem binnentrekt ziet hij de stad voor zich liggen en hij begint te huilen. Hij ziet verwoesting en gruwelijke wreedheden tegen haar inwoners. Zijn weeklacht sluit aan bij weeklachten van vele profeten. Jeremia klaagde over de valse profeten achter wie heel Jeruzalem aanloopt. Vervullen de farizeeën hier de rol van valse profeten? Zij willen dat Jezus de leerlingen het zwijgen oplegt; zij houden ‘de koning’, tegen en maken dat Jeruzalem niet weet wat vrede kan brengen. Door hun nadruk op de geboden is de stad blind en doof geworden voor de tijd van Gods ontferming.

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 20 augustus 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Voor voorbije vieringen kijk bij de pagina Opnames.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.