Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

23 september Zondag-Morgen-Anders
Deze Zondag Morgen Anders is de start van een cyclus rondom Etty Hillesum die zal duren van 23 september to ten met 14 oktober.
De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog waren voor Etty een snelkookpan. In twee jaar tijd maakte zij een ontwikkeling door waarvoor een heel leven zelden voldoende is. Ondanks haar korte leven was het een voldragen leven, getuigend van een zin die alle zinloosheid overstijgt. Om haar ontwikkeling te schetsen hebben we gekozen voor twee passages uit de eerste maand van haar dagboek en enkele passages uit “Het verstoorde leven”.

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie Etty Hillesum

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.