Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

19 augustus: Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37

De Jesajatekst begint met : ‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden’, een beeld van de messiaanse tijd waarin de heerlijkheid en de luister van Israëls God over de volkeren zullen opgaan. In de volgende verzen worden wie nu nog ballingen zijn bemoedigend toegesproken. Aan wie alle moed ontzonken is, wordt toegeroepen sterk te zijn en op God te vertrouwen.

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 19 augustus 2018

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.