Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom op.

30 april; Derde zondag van Pasen: Johannes 21,1-14: De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis
Andere teksten: Jesaja 43,1-12, Psalm 116,10-19, 1 Petrus 1,17-23
De leerlingen gaan terug naar het begin van hun leven (vissen). ‘Ik ga vissen’, zegt Simon Petrus. Terug naar het vertrouwde, bekende. In ieder geval dat is nog bekend terrein. Een mens heeft behoefte aan houvast. Alsof er niets gebeurd is. Maar de verkondiging over dit alles gaat ook terug, ‘loopt’ met de leerlingen mee. Het begin van het evangelie, ‘op de derde dag’ te Kana (Joh. 2,1) alsook ‘de derde keer’ (‘de dag van de verrijzenis’, 21.14) komt weer in het vizier. Als een voortgaande geschiedenis.

Zie ook de pagina voor meer Inspiratie voor deze zondag.

De liturgie voor deze viering is Liturgie voor 30 april 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Voor voorbije vieringen kijk bij de pagina Opnames.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.

Actueel: