Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom op zondagmorgen om 10 uur.

In deze serie woorden van Jezus gaat het om het licht dat de hele wereld in het licht zet. Dat licht is Jezus zelf, maar er is evenzeer licht in het binnenste van een leerling van Jezus. Want wie de woorden van Jezus echt toch zich neemt wordt als hij. Dat geeft rust en zet tegelijk ook in beweging.

De liturgie voor deze viering is Liturgie voor 19 februari 2017en de lezing is Logion 19 februari 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen.

Op zondag 19 februari is helaas de uitzending gehinderd door een storing. Probeer het graag weer volgende keer.

Kijk op de pagina Actueel voor een aankondiging van de Lezing van Bram Moerland op zondag 26 februari 2017 over het Thomas-evangelie en gnosis.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.

Actueel: