Welkom in de Werkhofgemeenschap..
.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

20 mei: Pinksteren Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17

Pinksteren als startschot voor de kerk, op de vijftigste dag van Pasen, zo wordt het sinds het einde van de vierde eeuw als zelfstandig feest gevierd. Lucas is de enige nieuwtestamentische schrijver die het Pinkstergebeuren een eigen plek in het kader van een traditioneel feest geeft. Hoezeer de wereldwijde betekenis van Pinksteren door Lucas ook wordt onderstreept door de lijst van in Jeruzalem wonende diaspora-joden, tot nu toe betreft het alleen joden en proselieten (bekeerlingen). Pas later wordt de Geest ook uitgestort over Samaritanen en mensen die buiten de joodse gemeenschap staan.

Liturgie voor deze viering is: Liturgie voor 20 mei 2018 (Pinksteren)

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is. Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.