Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

 12 augustus: 2 Koningen 4,8-18(37) en Marcus 7,24-30

Voor Elisa is speciaal plaats gemaakt in een huis in Sunem. Zijn gastvrouw herkent en erkent hem als een heilige, voor de dienst aan God apart gezette mens. Bij Marcus is een huis aanvankelijk de plaats waar Jezus mensen ontmoet en geneest. Gaandeweg, naarmate de weerstand tegen hem groeit, wordt het huis de plaats waar Hij alleen kan zijn met zijn leerlingen: weg van de menigte, de plaats waar Hij zijn leerlingen zijn woorden verder uitlegt.

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 12 augustus 2018

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.