Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

9 december: Tweede Advent. Maleachi 3,1-4, Psalm 126, Lucas 3,1-6
Op deze tweede zondag van de Advent gaat het over de boodschapper die de weg baant van de Komende. Dat een dergelijke wegbereider te verwachten was lezen we al bij de profeten. Maleachi spreekt over de bode die de weg zal bereiden. Johannes de Doper was degene in wie men de figuur van de wegbereider in de geschiedenis herkende. Niet voor niets begint de evangelielezing met een historische plaats bepaling. Heel concreet wordt Johannes in de onze historie geplaatst. Met Advent weten wij: de toekomst is al gaande.

De orde van dienst voor deze viering is deze week: Liturgie zondag 9 december 2018 def

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.