Welkom in de Werkhofgemeenschap.
Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en
rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

25 februari: Tweede zondag Veertigdagentijd: 1 Koningen 19,9-18 en Marcus 9,2-10
Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd horen we van de verheerlijking van Jezus op de berg. Drie leerlingen zijn getuige van het gebeuren. Belangrijker dan die drie leerlingen waren de twee getuigen uit vroeger eeuwen die op de berg verschenen, Mozes en Elia, vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten.

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 25 februari 2018

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.