Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

18 november: Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2
Rijken gooien veel geld in de geldkist van de tempel, de weduwe twee waardeloze muntjes. Dit lijkt een heffing volgens vermogen. In Jezus’ beoordeling is het dat echter niet: rijken geven van hun overschot. Bovendien is hun rijkdom wellicht ten koste van de zwakkeren in de samenleving verkregen. De arme weduwe daarentegen geeft van haar armoede, datgene waar zij van leeft. In  termen van een rechtvaardige verdeling volgens inkomen en noden betekent dit dat zij veel te veel bijdraagt en de rijken veel te weinig.

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 18 november 2018

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.