Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

21 oktober: Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45
Natuurlijk weten we al langer dat profetie niet zozeer te maken heeft met het voorspellen van de toekomst, als wel het duiden van het heden. Het lonkend perspectief voor het heden kondigt Jesaja aan met ‘Op die dag’(29,18), Als een beslissend keerpunt in de loop van de geschiedenis, een definitieve wending ten goede. Ja, de doven zullen horen wat geschreven staat en de blinden zullen zien met eigen ogen! Het gaat om bevrijding uit verdrukking, het einde aan terreur, bespotting en onrecht. 

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 21 oktober 2018

Kijk voor de agenda van deze zondagen de Agenda van Vieringen.

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending van de viering te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.