Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom op.

23 april: Tweede zondag van Pasen: Johannes 20,19-31:  Gemeenschap door de Geest tot dienst bezield.
Andere teksten: Genesis 8,6-16, Psalm 111, Psalm 16, 1 Petrus 1,3-9
Terwijl de leerlingen zich angstig hebben opgesloten, staat Jezus in hun midden.
Hij is het nieuwe middelpunt van hun gemeenschap. Hij komt als verrezene, toont zijn wonden als gekruisigde en verschijnt als HEER. Hij belichaamt de aanwezigheid van God die hun midden ‘staat.’ Bij Johannes is God aanwezig als geïncarneerd Woord in Jezus, als heilige Geest in de gemeenschap die in het elkaar liefhebben Gods aanwezigheid belichaamt.

De liturgie voor deze viering is Liturgie voor 23 april 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Voor voorbije vieringen kijk bij de pagina Opnames.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.

Actueel: