Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom op zondagmorgen om 10 uur.

15 januari: Johannes 2,1-11: Eindeloze bruiloft

Andere teksten: Jesaja 62,1-5, Psalm 96

Het gaat vandaag over het wonderteken dat Jezus verricht heeft “als eerste”: de overvloed van wijn op de bruiloft in Kana. Het is het teken van de blijdschap die de komst van Jezus teweegbrengt. Veelzeggend is dat het evangelie daarbij de context van de bruiloft gebruikt. Vanaf oude tijden wordt in Israël immers in het beeld van de bruiloft de verbondenheid tussen God en mensen uitgedrukt. Dit teken is niet mathematisch het eerste, maar het zet de toon van alle volgende waar telkens het verstoorde leven voortgang vindt en Gods heerlijkheid in Jezus’ optreden gestalte krijgt.

De liturgie van deze viering is hier: Liturgie voor 15 januari 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen.

Kijk op de pagina Actueel voor een aankondiging van de Lezing van Bram Moerland op zondag 26 februari 2017 over het Thomas-evangelie en gnosis.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.

Actueel:

De vieringen worden op zondag live uitgezonden op internet, zie voor de informatie op de pagina Uitzendingen. Bij de agenda van vieringen staat geregeld ook een link naar de liturgie van die zondag.