Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom.

23 juli: Matteüs 5,20-26: Gerechtigheid

Andere teksten: Jesaja 48,12-22, Romeinen 6,3-11

De evangelielezing omvat een stukje van de Bergrede. Jezus zit op een berg als een Joodse rabbi te lernen. Zijn leerlingen en het volk staan om hem heen. Hij legt gedeelten van de Thora en de profeten uit. Hij maakt ze actueel en levend. Uitgangspunt bij zijn uitleg is: Meen niet dat ik gekomen ben om de Thora of de profeten ‘los te laten.’ Ik ben gekomen om ze ‘vol(ledig) te maken.’ Centraal daarbij staat het woord ‘gerechtigheid.’ Het gaat er om dat mensen ‘tot hun recht komen.’ Het gaat niet om de letter van de wet, maar om een nieuwe manier van samenleven in de geest van de wet. Die reikt dieper dan de letter.

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 23 juli 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen – of de andere tijden als er viering is.

Voor voorbije vieringen kijk bij de pagina Opnames.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.