Welkom in de Werkhofgemeenschap.

Wij zijn een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Kijk eens rustig op onze site en weet je welkom op zondagmorgen om 10 uur.

26 maart: Vierde zondag veertigdagentijd: Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39: De vreugde van het zien van de Mensenzoon

Andere teksten: 1 Samuël 16,1-13, Efeziërs 5,8-14, Psalm 23

Een blinde man zonder godsdienstige visie, zonder zienswijze, die het altijd moest afleggen tegen de virtuozen, is ziende geworden: hij ziet de Mensenzoon, het levende beeld van de Vader. Wie deze mens niet wil zien omdat hij zich God anders wenst voor te stellen, is blind, terwijl je je ondertussen rijk waant met je Godsvoorstellingen, visies en gezichtpunten. En zo botsen in elke tijd de religieuze visie en het zien van de Mensenzoon op elkaar. Oftewel: de vooringenomen visie en het zien dat je overkomt. Visie, wereldbeschouwing, Godsbeeld maken plaats voor een heel wonderlijk zien dat nooit stolt tot beeld, maar overgaat in levend vertrouwen.

Kijk voor de liturgie: Liturgie voor 26 maart 2017

Klik op de pagina Uitzendingen om de uitzending te volgen op zondagmorgen.

De lezing van Bram Moerland van afgelopen zondag 26 februari is opgenomen. Kijk daarvoor bij de pagina Opnames.

Kijk voor andere zondagen de Agenda van Vieringen.

Actueel: