Vieringen – agenda


30 december Voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen Jesaja 61,10-62,3 Psalm 147,12-20
Lucas 2,33-40
Orgel/piano Lisette Bernt (geen koor)
De orde van dienst van deze viering is Liturgie zondag 30 december 2018

Epifanie (Driekoningen)
6 januari Voorganger p. Aline Barnhoorn
Lezingen Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Matteüs 2,1-12
Orgel/piano Paul van der Woude (geen koor)
De orde van dienst van deze viering is Liturgie zondag 6 januari 2019

13 januari Voorganger p.Paul Clement
Lezingen Jesaja 40,1-11, Psalm 104,1-13
Lucas 3,15-1,.21-22
De orde van dienst van deze viering is Liturgie zondag 13 januari 2019 def

20 januari Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Jesaja 62,1-5, Psalm 96,
Johannes (1,29)2,1-11
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en uitdelen van de Berichten
De orde van dienst van deze viering is Liturgie zondag 20 januari 2019.

27 januari – 17 februari: Cyclus Dorothee Sólle

27 januari ZondagMorgenAnders mmv. de bezinningsgroep
Thema: Een weg van visioen en verzet
Voorbereiders: Felicia Dekkers, Maria van Kuijen, Marja Schilderman
Piano: Lisette Bernt
Begeleidende informatie voor deze zondag: Zondagmorgen anders bezinningsochtend 27 januari 2019
en Zondagmorgen anders bezinningsochtend 27 januari 2019 Credo

3 februari Cyclus Dorothee Sölle
Voorganger: p. Henk Kroon

Liturgie voor deze zondag is Liturgie tweede zondag cyclus D. Sölle, 3 februari 2019 en de teksten erbij zijn Liturgie tweede zondag Cyclus teksten D. Sölle, 3 februari 2019

10 februari Cyclus Dorothee Sölle
Voorganger: p. Cor Spithoven

Liturgie voor deze viering is Liturgie derde zondag cyclus D. Sölle, 10 februari 2019 

17 februari Cyclus Dorothee Sölle
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Schrijven voor Amnesty

Liturgie voor deze viering is Liturgie vierde zondag cyclus D. Sölle, 17 februari 2019 (1) en

24 februari Voorganger: ds. Marian van Giezen
Lezingen: Genesis 45,1-11, Psalm 37,1-11.39-40, Lucas 6, 27-38
(geen koor)
piano Marijke van der Ouderaa

3 maart ZondagMorgenAnders
Thema: het koninkrijk Gods
Voorbereiders: Odilia van Doorn, Bep Peeman, Chris Stegeman

6 maart Aswoensdag 20.00 uur
Voorbereiders: liturgiegroep
Lezingen: Amos 5,6-15, Psalm 51, Matteüs 6,1-6.16-21

10 maart Eerste zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Tina Geels
Lezingen: Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81, Lucas, 4-1-13

17 maart Tweede zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Lezingen: Exodus 34,27-35, Psalm 27,7-14, Lucas 9,28-36
Schrijven voor Amnesty

24 maart Derde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Rebecca Onderstal
Lezingen: Exodus 6,208, Psalm 103,1-7, Lucas 13,1-9
(geen koor) Uitdelen Berichten

31 maart Vierde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: p. Henk Kroon
Lezingen: 2 Kronieken 36,14-23, Psalm 34,1-11, Lucas 15,11-32

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.