Vieringen – agenda


 10 mei Hemelvaart
Voorganger p.Cor Spithoven
Lezingen Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53
Orgel/piano Marijk van der Ouderaa

Liturgie voor deze viering is: Liturgie voor 10 mei 2018 hemelvaartsdag

13 mei Zevende zondag van Pasen
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Exodus 19,1-11 en Johannes 17,14-26
Orgel/piano Bas Jongeling

Liturgie voor deze viering is: Liturgie voor 13 mei 2018

20 mei Pinksteren
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17
Orgel/piano Bas Jongeling
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en
Uitdelen van de Berichten

Liturgie voor deze viering is: Liturgie voor 20 mei 2018 (Pinksteren)

27 mei Trinitatis
Voorganger p.Henk Kroon
Lezingen Exodus 3,1-6 en Johannes 3,1-16
Orgel/piano Martin Lorijn

Het koor zingt onder leiding van Lisette Bernt.

3 juni ZondagMorgenAnders
Cyclus ecologische theologie
met Guy Dilweg, franciscaan over de encycliek van
paus Franciscus ‘Laudato si’
Orgel/piano Lisette Bernt

10 juni Cyclus ecologische theologie
Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezing Exodus 33,18-22
Orgel/piano Martin Lorijn (geen koor)

17 juni Cyclus ecologische theologie
Voorganger p. Cor Spithoven
Lezing Zonnelied van Franciscus
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

24 juni Cyclus ecologische theologie
Voorganger p. Henk Kroon
Thema Bevrijdende soberheid
Orgel/piano Bas Jongeling

1 juli Voorganger p. Paul Clement
Lezingen Jesaja 3,25-4,6 en Marcus 5,22-43

8 juli Voorganger ds. Nine Meynen
Lezingen Ezechiël 2,1-7 en Marcus 6,1-6

15 juli Voorganger ds. Martine Bakema
Lezingen Jesaja 52,1-6 en Marcus 6,6b-13

22 juli Voorganger ds. Rebecca Onderstal
Lezingen Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-44
Patiozaal Uitdelen van de Berichten

29 juli Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52

5 augustus Voorganger ds. Henk Hortensius
Lezingen Deuteronomium 10,12-21 en Marcus 7,1-23

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.