Vieringen – agenda


26 augustus Augustinuszondag
 Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21
of teksten naar keuze
Orgel/piano Frits de Zwaan

2 september Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Zacharia 8,4-8.20-23 en Marcus 8,22-26
Orgel/piano Martin Lorijn

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 2 september 2018

9 september Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Deuteronomium 4,1-2,9-20 en
Marcus 8,27-9,1
Marijke van der Ouderaa (geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 9 september

16 september Vredeszondag
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29
of teksten naar keuze
Patiozaal Uitdelen van de Berichten

23 september t/m 14 oktober: Cyclus met teksten van Etty Hillesum

23 september ZondagMorgenAnders: cyclus teksten Etty Hillesum
Josephine Boevé- van Doorn, Odilia van Doorn, Maria van Kuijen
Orgel/piano Wick Gispen
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie Etty Hillesum

30 september Cyclus teksten Etty Hillesum
Voorganger ds. Tina Geels
Orgel/piano Martin Lorijn

Liturgie zondag 30 september 2018 2e zondag cyclus teksten Etty Hillesum (1)

7 oktober Cyclus teksten Etty Hillesum
Voorganger p. Cor Spithoven
Orgel/piano Paul van der Woude

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 7 oktober 2018 3e zondag cyclus Etty Hillesum

14 oktober Cyclus teksten Etty Hillesum
Voorganger p. Paul Clement
Orgel/piano Pieter Koning

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 14 oktober 2018

21 oktober Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45
Orgel/piano Frits de Zwaan (geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week is Liturgie zondag 21 oktober 2018

28 oktober Allerheiligen/Allerzielen
Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Jesaja 60,1-11.17-22 en Matteüs 5,1-12
Orgel/piano Martin Lorijn
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

4 november Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Job 19,23-27a en Marcus 12,18-27
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

11 november ZondagMorgenAnders
Voorbereiders Joop Smit en de Bezinningsgroep
Thema Het ‘Onze Vader’
Orgel/piano Paul van der Woude

18 november Voorganger ds. Rebecca Onderstal
Lezingen Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2
Orgel/piano Lisette Bernt (geen koor)
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en
uitdelen van de Berichten

25 november Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Sefanja 1,14-2,3 en Marcus 13,14-27
Orgel/piano Pieter Koning

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.