Vieringen – agenda


28 oktober Allerheiligen/Allerzielen
Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Jesaja 60,1-11.17-22 en Matteüs 5,1-12
Orgel/piano Martin Lorijn
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie Allerzielen zondag 28 oktober 2018

4 november Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Job 19,23-27a en Marcus 12,18-27
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 4 november 2018

11 november ZondagMorgenAnders
Voorbereiders Joop Smit en de Bezinningsgroep
Thema Het ‘Onze Vader’
Orgel/piano Paul van der Woude

De orde van dienst voor deze viering is deze week ZMA Onze Vader 11 november 2018

18 november Voorganger ds. Rebecca Onderstal
Lezingen Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2
Orgel/piano Lisette Bernt (geen koor)
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en
uitdelen van de Berichten

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 18 november 2018

25 november Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Sefanja 1,14-2,3 en Marcus 13,14-27
Orgel/piano Pieter Koning

Eerste zondag van de Advent
2 december Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Zacharia 14,4-9, Psalm 50,1-6, Lucas 21,25-31
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 2 december 2018 1p

 Tweede zondag van de Advent
9 december Voorganger Henk Kroon
Lezingen Maleachi 3,1-4,Psalm 126, Lucas 3,1-6
Orgel/piano Martin Lorijn

De orde van dienst voor deze viering is deze week: Liturgie zondag 9 december 2018 def

 Derde zondag van de Advent
16 december Voorgangers ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius  (afscheid)
Lezingen Sefanja 3,14-20, Psalm 85, Lucas 3,7-18
Orgel/piano Frits de Zwaan
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

De orde van dienst voor deze viering is deze week: Liturgie zondag 16 december 2018

23 december Vierde zondag van de Advent
 Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Micha 5,1-4a(6), Psalm 80,1-8, Lucas 1,39-45
Orgel/piano Wick Gispen

24 december Kerstavond 21.00 uur
 Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Lucas 2,1-20
Orgel/piano Martin Lorijn

25 december GEEN VIERING

30 december Voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen Jesaja 61,10-62,3 Psalm 147,12-20
Lucas 2,33-40
Orgel/piano Lisette Bernt (geen koor)

 Epifanie (Driekoningen)
6 januari Voorganger p. Aline Barnhoorn
Lezingen Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Matteüs 2,1-12
Orgel/piano Paul van der Woude (geen koor)

13 januari Voorganger p.Paul Clement
Lezingen Jesaja 40,1-11, Psalm 104,1-13
Lucas 3,15-1,.21-22

20 januari Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Jesaja 62,1-5, Psalm 96,
Johannes (1,29)2,1-11
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en uitdelen
van de Berichten

27 januari – 17 februari: Cyclus Dorothee Sólle

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.