Vieringen – agenda


24 september  ZondagmorgenAnders
Thema: Chaos
Voorbereiders  Josephine Boevé, Odilia van Doorn,
Stieneke Harms, Maria van Kuijen
Orgel/piano Paul van der Woude

De liturgie voor deze viering is Liturgie ZMA 24 september 2017

1 oktober voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Daniël 9,14-19 en Lucas 7,11-16
Orgel/piano Martin Lorijn

8 oktober voorganger p. Joop Smit
Lezingen Baruch 2,9-15 en Lucas 14,1-11
Orgel/piano Bas Jongeling (geen koor)

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 8 oktober 2017

15 oktober Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Ezechiël 34,20-31 en Matteüs 22,34-46

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 15 oktober 2017

22 oktober Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Efeziërs 4,22-32 en Matteüs 9,1-8
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 22 oktober 2017

29 oktober Allerheiligen/Allerzielen
Voorganger p. Paul Clement
Lezingen Openbaringen 7,2-12 en Matteüs 5,1-12a
Orgel/piano Pieter Koning

5 november ZondagMorgenAnders
start cyclus Dag Hammarskjöld
Voorbereiders Stieneke Harms, Marja Schilderman
In overleg met Monica Bouman
Orgel/piano Frits de Zwaan

12 november Cyclus Dag Hammarskjöld
Voorganger ds. Henk Hortensius
Orgel/piano Martin Lorijn
Patiozaal Schrijven voor Amnestie

19 november Cyclus Dag Hammarskjöld
Voorganger ds. Martine Bakema
Orgel/piano Paul van der Woude (geen koor)
Patiozaal Schrijven voor Amnestie
Uitdelen van de Berichten

26 november Cyclus Dag Hammarskjöld
Voorganger ds. Rebecca Onderstal
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

3 december Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Jesaja 40,1-11 en Matteüs 21,1-19
Orgel/piano Paul van der Woude

Het koor zingt onder leiding van Lisette Bernt.

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.