Vieringen – agenda


 29 juli Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52
Orgel/piano Frits de Zwaan (geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 29 juli 2018

5 augustus Voorganger ds. Henk Hortensius
 Lezingen Deuteronomium 10,12-21 en Marcus 7,1-23
(geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 5 augustus 2018 def

12 augustus Voorganger p. Joop Smit
Lezingen 2 Koningen 4,8-18(37) en Marcus 7,24-30
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa (geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 12 augustus 2018

19 augustus Voorganger p. Paul Clement
Lezingen Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37
Orgel/piano Martin Lorijn (geen koor)

De orde van dienst voor deze viering is deze week Liturgie zondag 19 augustus 2018

26 augustus Augustinuszondag
 Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21
of teksten naar keuze
Orgel/piano Frits de Zwaan

2 september Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Zacharia 8,4-8.20-23 en Marcus 8,22-26
Orgel/piano Martin Lorijn

9 september Voorganger ds. Arie Nico Verheul
Lezingen Deuteronomium 4,1-2,9-20 en
Marcus 8,27-9,1
Marijke van der Ouderaa (geen koor)

16 september Vredeszondag
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29
of teksten naar keuze
Patiozaal Uitdelen van de Berichten

23 september ZondagMorgenAnders
Orgel/piano Wick Gispen
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

23 september t/m 14 oktober: Cyclus met teksten van Etty Hillesum

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.