Vieringen – agenda


14 februari Aswoensdag 20.00 uur
Voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen Jesaja 58,1-10 en Matteüs 6,1-6.16-21

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 14 februari 2018 aswoensdag

18 februari Eerste zondag Veertigdagentijd
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Genesis 9,8-17 en Marcus 1.12-15
Orgel/piano Martin Lorijn
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 18 februari 2018

25 februari Tweede zondag Veertigdagentijd
Voorganger ds. Tina Geels
Lezingen 1 Koningen 19,9-18 en Marcus 9,2-10
Orgel/piano Bas Jongeling (geen koor)

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 25 februari 2018

4 maart Derde zondag Veertigdagentijd
Voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25)
Orgel/piano Martin Lorijn

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 4 maart 2018 (1)

Na afloop is er de Reünie (20 jaar WHG) waarvoor gevraagd is zich tevoren op te geven.

11 maart Vierde zondag Veertigdagentijd
Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Jozua 4,19-5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 11 maart 2018

18 maart Vijfde zondag Veertigdagentijd
Voorganger ds. Martine Bakema
Lezingen Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33
Orgel/piano Fritz de Zwaan (geen koor)
Patiozaal Schrijven voor Amnesty
Uitdelen van de Berichten

De liturgie van deze viering is Liturgie voor 18 maart 2018 en Liturgie voor spiraal 2018

25 maart Palmzondag
Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen zie toelichting vieringen
Orgel/piano Bas Jongeling

29 maart Witte donderdag 20.00 uur
Voorganger ds. Nine Meynen
Lezingen zie toelichting vieringen

30 maart Goede Vrijdag 20.00 uur
Voorganger ds. Nine Meynen
Lezingen zie toelichting vieringen
Orgel/piano Martin Lorijn

31 maart Pasen 21.00 uur
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen zie toelichting vieringen
Orgel/piano Martin Lorijn

1 april Geen viering

8 april Tweede zondag van Pasen

Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Jesaja 16,1-13 en Joh. 20,(19)24-31
Orgel/piano Frits de Zwaan

15 april Derde zondag van Pasen
Voorganger p. Paul Clement
Lezingen Micha,4,1-5 en Johannes 21,15-24
Orgel/piano Martin Lorijn
Patiozaal Schrijven voor Amnesty

22 april ZondagMorgenAnders Thema Levensmoed 
Walter en Josephine Boevé-van Doorn
Heleen den Dulk(jr.), Jeannette van den Ingh-van Wijk
Orgel/piano Lisette Bernt

29 april Vijfde zondag van Pasen
Voorganger ds. Egbert Schroten
Lezingen Deuteronomium 4,32-40 en Joh. 15,1-8
Orgel/piano Marijke van der Ouderaa

6 mei Zesde zondag van Pasen
Voorganger p. Joop Smit
Lezingen Jesaja 45,15-19 en Johannes 15,9-17
Orgel/piano Frits de Zwaan

10 mei Hemelvaart
Voorganger p.Cor Spithoven
Lezingen Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53
Orgel/piano Marijk van der Ouderaa

13 mei Zevende zondag van Pasen
Voorganger ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Exodus 19,1-11 en Johannes 17,14-26
Orgel/piano Bas Jongeling

20 mei Pinksteren
Voorganger p.Toon van Buren
Lezingen Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17
Orgel/piano Bas Jongeling
Patiozaal Schrijven voor Amnesty en
Uitdelen van de Berichten

27 mei Trinitatis
Voorganger p.Henk Kroon
Lezingen Exodus 3,1-6 en Johannes 3,1-16
Orgel/piano Martin Lorijn

Het koor zingt onder leiding van Lisette Bernt.

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.