Vieringen – agenda


2 juli Voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen Jesaja 30,15-18(21) en Lucas 15,1-10
Orgel/piano Bas Jongeling

De liturgie voor deze viering is Liturgie voor 2 juli 2017

 9 juli Voorganger ds. Rebecca Onderstal
Lezingen Jeremia 17,5-26 en Lucas 6,36-45
Orgel/piano Marijke van Klaveren

De liturgie voor deze viering is Liturgie voor 9 juli 2017

16 juli Voorganger ds. Tina Geels
Lezingen Jeremia 15,15-21 en Lucas 5,1-11
Uitdelen Berichten. Geen koor.

De liturgie van deze viering is:  Liturgie voor 16 juli 2017

23 juli Voorganger p. Henk Kroon
Lezingen Jesaja 48,12-22 en Matteüs 5,20-26
Orgel/piano Martin Lorijn. Geen koor.

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 23 juli 2017

30 juli Voorganger ds. Nine Meynen
Lezingen Jeremia 3,21-4,2 en Marcus 8,1-9
Orgel/piano Frits de Zwaan. Geen koor.
De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 30 juli 2017 en het tafelgebed Lied Voor de maaltijd achterkant

6 augustus  Voorganger  ds. Martine Bakema
Lezingen  Jeremia 7,2-7(11) en Matteüs 7,15-21

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 6 augustus 2017

13 augustus  Voorganger  p. Joop Smit
Lezingen  Jeremia 32,32-47 en Lucas 16,1-9
Orgel/piano  Bas Jongeling

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 13 augustus 2017

20 augustus  Voorganger  ds. Aline Barnhoorn
Lezingen  Jeremia 23,16-29 en Lucas 19,41-48  Orgel/piano  Martin Lorijn

De liturgie van deze viering is: Liturgie voor 20 augustus 2017

27 augustus  Augustinuscyclus 
Voorganger  ds. Henk Hortensius
Lezingen  Belijdenissen boek I, Psalm 42/63
Orgel/piano  Bas Jongeling

3 september  Augustinuscyclus/Augustinuszondag
Voorganger  p. Joop Smit
Lezingen  Sermo 374, Psalm 8
Orgel/piano  Martin Lorijn

10 september  Augustinuscyclus
Voorganger  p. Cor Spithoven
Lezingen  Belijdenissen boek X, Psalm 139
(geen koor)

17 september  Augustinuscyclus/Vredeszondag
Voorganger  p. Henk Kroon
Lezingen  Sermo 53 A, Psalm 133
Patiozaal  Schrijven voor Amnesty
Uitdelen Berichten

24 september  ZondagmorgenAnders
Thema: Chaos
Voorbereiders  Josephine Boevé, Odilia van Doorn,
Stieneke Harms, Maria van Kuijen

1 oktober  voorganger  ds. Arie Nico Verheul
Lezingen  Daniël 9,14-19 en Lucas 7,11-16

Het koor onder leiding van Lisette Bernt is van zondag 9 juli tot 20 augustus met vakantie.

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina http://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.