Inspiratie voor de komende zondag


Het thema voor Hemelvaartsdag 25 mei is : Vertrouwen dat het goed komt?

Voorganger zal zijn Paul Clement.

Eén van de liederen die de voorbereiders uitgekozen hebben is :

Die ons voor het Licht gemaakt hebt, dat wij leven : Spreek licht, weest hier aanwezig in uw naam: ‘Ik zal er zijn’.                           Tekst: Huub Oosterhuis en muziek Tom Löwenthal

Het ontroerende : “Ik zal er zijn”  .

Ik geloof dat God in mensen wil wonen  en dat Hij door deze naam ons richting gegeven heeft  voor ons leven: “Ik zal er zijn”

Wij mogen al onze talenten en zintuigen beschikbaar stellen om dat grote ‘Ik zal er zijn’ waar te maken.

GB