Bhagavad Ghita


De Bhagavad Gita is de bijbel van de Hindoes, die al dateert vanaf 3000 jaar vóór Christus. Het was ook de dagelijkse inspiratiebron van Mahatma Gandhi. De Bhagavad Gita is een weg van groeiend bewustzijn. Een weg om jezelf beter te leren kennen en te ontdekken welke keuzes je in dit leven kunt maken die echt bij je passen om zo uiteindelijk te komen bij Het Zelf. Het is een bewustwordingsproces waarin het godsbeeld niet uitsluitend buiten jezelf wordt geprojecteerd. Een leerweg om je blik van buiten naar binnen te richten. En om inzicht te verkrijgen in de werkelijkheid dat de goddelijkheid zich in ons bevindt, in ons leeft. Goddelijkheid: niet alleen in ons, maar in alle mensen en de hele schepping.

Eenmaal per maand komen we bij elkaar nadat we van te voren thuis een hoofdstuk uit het boek ‘Op weg met de Bhagavad Gita’ hebben bestudeerd. We nemen ruim de tijd voor onderlinge uitwisseling over wat het bij ons oproept aan emoties, twijfels, vragen en opmerkingen. Vanwege de overeenkomsten versterkt de Bhagavad Gita ons christelijk geloof.