Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

HADEWIJCH. MET MINNE IN MINNE LEVEN, EEN INNERLIJK AVONTUUR

In een serie van vier weken – van zondag 16 juni tot en met zondag 7 juli – gaan we aan de hand van teksten van de middeleeuwse mystica Hadewijch onze liturgische vieringen samenstellen.

30 juni – Hadewijch, uit brief 18 – p. Cor Spithoven
“Ach, mijn zoete, lieve kind, wees verstandig in God. Want verstandigheid is hard nodig voor u en voor elk mens dat goddelijk wil worden, want verstandigheid leidt diep in God. Maar tegenwoordig wil niemand erkennen hoe gebrekkig zij haar verplichting te dienen en te minnen nakomt. Ach, je hebt veel te doen om God en mens te leven en zo volwassen te worden als het je waardigheid betaamt, waarin je door God bemind bent en waartoe je door God bestemd bent. Wees in al het jouwe dapper en soeverein en leef overeenkomstig uw vrije adellijkheid.”

In haar brieven geeft Hadewijch ‘geestelijke begeleiding’ aan enkele jonge Begijnen, met wie zij in het verleden heeft samengewoond. Zij legt voor hen de lat even hoog als voor zichzelf. Haar beschrijvingen van het innerlijk van de mens, van God, en van hun intieme omgang zijn zeer oorspronkelijk en bevlogen.

De liturgie voor vandaag is Liturgie 30 juni 2019 voorkant 1 en Liturgie 30 juni 2019 achterkant

Meer informatie over Hadewijch: Hadewych informatie inlegvel

Voor de volgende vieringen zie de Agenda van Vieringen.

Ga naar de pagina Uitzendingen om een viering te beluisteren. Dat kan alleen als er op dat moment een viering is.

 

Bron afbeelding: mozaïek door Henk Hilterman (1989) in de St. Bavokathedraal in Haarlem.