Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je normaal gesproken elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn.

26 juni – wat is onze plaats?: Jesaja 40,12-14.21-28
Jesaja 40,12-31 heeft overeenkomsten met Genesis 1. Ook hier begint alles met water. Ook hier is de aarde gegrondvest. En de hemel wordt neergezet als een tent. Daarnaast weegt God het stof van de aarde, weegt de bergen en de heuvels als op een weegschaal. Gods activiteit wordt voorgesteld als iets wat voortduurt: God spant de hemel uit en geeft adem aan al wat leeft. God zelf troont boven het hemelgewelf, is maker en heerser. Natuur en geschiedenis staan niet tegenover elkaar. Gods handelen heeft zowel betrekking op de kosmos als op de mensen.

De liturgie is Liturgie zondag 26 juni 2022

Een viering kan doorgaans beluisterd worden via de pagina Uitzendingen , op zondag om 10u, of teruggeluisterd via de pagina Opnames. Leden en vrienden krijgen een email op zaterdagmiddag met de link naar de viering.