Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

Vanaf zondag 30 augustus zijn er weer vieringen in de kapel.  “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” :  Iedereen die aanwezig wil zijn bij een zondagse viering, is verplicht zich via: secretariaat@werkhofgemeenschap.nl te registreren met naam, e-mail adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden na 4 weken vernietigd.  Indien bij een besmetting de GGD bron- en contactonderzoek wil uitvoeren, worden deze gegevens daartoe beschikbaar gesteld. Heeft u bezwaar tegen deze mogelijke gang van zaken, vermeld dat dan duidelijk bij uw aanmelding, uw gegevens worden in dat geval niet verder bewaard.

20 september: Jona 3,10 – 4,11, Psalm 145,1-12, Matteüs 20,1-16 (Vredeszondag)
We horen van Jona die niet begrijpt dat God de inwoners van Ninive wil sparen. We horen van de arbeiders van het eerste uur die niet begrijpen dat de werkers van het elfde uur hetzelfde loon ontvangen. De vraag is gerechtvaardigd of wij wel van harte kunnen meemaken dat God genadig is en tot vergeving bereid. 

De liturgie is Liturgie zondag 20 september 2020

De viering kan live’ beluisterd worden (op zondag om 10uur) of naderhand op de pagina Opnames