Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je normaal gesproken elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn.

Onze vieringen zijn alleen online.

18 april ; Derde zondag van Pasen
Lezingen: Micha 1,4-5, Psalm 98, 1 Johannes 1, 1-7, Johannes 21, 15-24
Ondanks al onze goede bedoelingen weten we het allemaal: niemand is onfeilbaar. Hoe herkenbaar is het evangelie van deze zondag, dat Petrus tekent als een mens die Jezus van harte liefheeft, maar die ook weet hoezeer hij tegenover Hem tekortgeschoten is. 

De liturgie is Liturgie 18 april 2021-tekst

De viering kan teruggekeken worden op de pagina Uitzendingen , om 10u, of via beluisterd via de pagina Opnames