Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

13 oktober: 3. Een Jood onder de heidenen
Deuteronomium 6,4-9; 1 Korintiërs 10,14-11,1
De gemeente in Korinte bestaat vooral uit bekeerde heidenen. Deze vragen zich af hoe zij zich nu in hun Grieks-Romeinse samenleving met zijn vele goden moeten opstellen. Dit geldt met name ook voor de vele offermaaltijden die bij de talrijke tempels in de stad worden gehouden en waar de saamhorigheid van de stad wordt gevierd en versterkt. Mogen zij als goede burgers aan deze stadsfeesten blijven meedoen?

Liturgie van deze viering: Liturgie voor 13 oktober 2019

Voor de volgende vieringen zie de Agenda van Vieringen.

Ga naar de pagina Uitzendingen om een viering te beluisteren. Dat kan alleen als er op dat moment een viering is.