Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je normaal gesproken elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn.

Voorlopig zijn onze vieringen in de kapel van Gods Werkhof – Samaya komen te vervallen.

Raadpleeg deze pagina wekelijks om nadere aankondigingen over online vieren of het hervatten van de vieringen te lezen.

23 januari online viering: Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, Lucas 4,14-21
De liturgie, en heel het christelijke leven, is een zich laten aanraken door de woorden van Jezus. “De Geest van de Eeuwige rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd”. Het is geen blasfemie of aanmatiging om deze woorden op jezelf te betrekken. Het is de vervulling van wat Jezus zegt: “Ik in u en gij in mij”.

De orde van dienst is  liturgie-23jan22
 
De viering kan beluisterd worden via de pagina Uitzendingen , zondag om 10u, of teruggeluisterd via de pagina Opnames. Leden en vrienden krijgen een email op zaterdagmiddag met de link naar de viering.