Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

De vieringen vinden plaats in de kapel. Er geldt echter een aanmeldingsplicht (voor vrijdagochtend) en een maximum van 30 personen.  Iedereen die aanwezig wil zijn bij een zondagse viering, is verplicht zich via: secretariaat@werkhofgemeenschap.nl te registreren met naam, e-mail adres en telefoonnummer. Wie aangemeld is krijgt daarvan een bevestiging. Als je geen bevestiging krijgt kan het zijn dat je niet aan de viering kan deelnemen.

Zie verder nog een paar extra details over de Covid maatregelen.

25 oktober: Deuteronomium 6,1-9, Psalm 1, Matteüs 22,34-46
Op deze zondag gaat het erover hoe mensen kunnen leven overeenkomstig Gods bedoelingen. Waar komt het nu eigenlijk op neer in de wet van God? Op deze vraag van de farizeeën antwoordt Jezus met het dubbele liefdegebod. Tevens is de vraag van zijn tegenstrevers aanleiding voor Jezus on hen voorgoed te doen ophouden net hun strikvragen.

De liturgie is Liturgie zondag 25 oktober 2020

De viering kan live’ beluisterd worden (op zondag om 10uur) of naderhand op de pagina Opnames