Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

19 januari 10u: Waar laat God zich vinden?

Op deze bezinningsochtend gaat Welmoed Vlieger deze ochtend met ons op zoek naar het antwoord op de vraag: Waar laat God zich vinden?

De Dominicaanse monnik, theoloog en filosoof Meister Eckhart (1260-1328) biedt daar een origineel en mystiek antwoord op: in onze eigen ziel. Tijdens de presentatie van Welmoet gaan we na welke levenshouding Eckhart hier voor ogen heeft en hoe deze tot uitdrukking kan komen in ons praktische handelen en leven.

Welmoed Vlieger (1976), columniste bij dagblad Trouw, heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en Wijsbegeerte gestudeerd waarin zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister Eckhart. 

Na deze zondag laten we ons inspireren door Meister Eckhart in een serie van 3 opeenvolgende zondagen met teksten van deze mysticus. Meer over onze Cyclus Meister Eckhart.

Voor de andere vieringen zie de Agenda van Vieringen.

Ga naar de pagina Uitzendingen om een viering te beluisteren. Dat kan alleen als er op dat moment een viering is.