Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht.

15 december: Derde zondag van de Advent Jesaja 35,1-10, Psalm 146, Matteüs 11,2-11
Het profetisch visioen van Jesaja inspireert tot vreugdevol gezang: de steppe zal bloeien.
Beeldrijk geeft de auteur aan hoe doodsheid plaatsmaakt voor leven. Alles komt tot bloei en vreugde als God eindelijk tussenbeide komt voor het volk dat bevrijding nodig heeft. 

De liturgie is hier Liturgie zondag 15 december 2019 3e Advent

Voor de andere vieringen zie de Agenda van Vieringen.

Ga naar de pagina Uitzendingen om een viering te beluisteren. Dat kan alleen als er op dat moment een viering is.