Welkom in de Werkhofgemeenschap..

.. een oecumenische gemeenschap die je elke zondag kunt vinden in de voormalige priorij ‘Gods Werkhof’. Een plek die een sfeer ademt van licht, ruimte en rust. Het kan daar nog echt stil zijn. Vanuit respect voor diversiteit en ieders eigen levensovertuiging bieden wij ruimte voor jouw religieuze zoektocht. Onze vieringen zijn momenteel online te volgen. Als er weer vieringen in de kapel zijn, zal dat op deze site worden vermeld. 

2 augustus: Nehemia 9,15-20, Psalm 78,13-22, Matteüs 14,13-21
We horen het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Hier is een nieuw Israël. Er is sprake van een nieuw verbond, waarin ook de volkeren meedoen. Alle mensen, zonder onderscheid, worden genodigd aan deze Tafel des Heren. 

De liturgie is viering 2aug-site

De vieringen van de Werkhofgemeenschap kun je ‘live’ luisteren (op zondag om 10uur) of terugluisteren op pagina Opnames. er zijn momenteel geen vieringen in de kapel.

Leden van de Werkhofgemeenschap krijgen wekelijks op zaterdag de link naar de viering en de liturgie toegezonden.