Vieringen – agenda


3 maart ZondagMorgenAnders
Thema: het koninkrijk Gods
Voorbereiders: Odilia van Doorn, Bep Peeman, Chris Stegeman

De liturgie voor deze viering is Liturgie 3maart2019

6 maart Aswoensdag 20.00 uur
Voorbereiders: liturgiegroep
Lezingen: Amos 5,6-15, Psalm 51, Matteüs 6,1-6.16-21

10 maart Eerste zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Tina Geels
Lezingen: Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81, Lucas, 4-1-13

De liturgie van deze viering is Liturgie 10 maart 2019 1e zondag 40 dagentijd

17 maart Tweede zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Lezingen: Exodus 34,27-35, Psalm 27,7-14, Lucas 9,28-36
Schrijven voor Amnesty

De liturgie voor deze viering is Liturgie 17 maart 2019 2e zondag 40 dagentijd en het Liturgie zondag 17 maart 2019 achterkant.

24 maart Derde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Rebecca Onderstal
Lezingen: Exodus 6,208, Psalm 103,1-7, Lucas 13,1-9
(geen koor) Uitdelen Berichten

De liturgie voor deze viering is Liturgie 24 maart 2019 3e zondag 40 dagentijd

Op 24 maart worden ook De Berichten van april-mei uitgedeeld.

31 maart Vierde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: p. Henk Kroon
Lezingen: 2 Kronieken 36,14-23, Psalm 34,1-11, Lucas 15,11-32
Piano: Paul van der Woude
De liturgie voor deze viering is Liturgie 31 maart 2019 4e zondag 40 dagentijd

7 april Vijfde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: p. Joop Smit
Lezingen: Jesaja 58,7-10, Psalm 126, Lucas 20,9-19

14 april Palmzondag
Voorganger: p. Paul Clement
Lezingen: Lucas 19,(28)29-40, Psalm 118,1-2,19-29, Filippenzen 2,5-11, Lucas 23,33-43
Piano: Martin Lorijn
De liturgie voor deze viering is Liturgie Palmzondag 14 april 2019

18 april Witte Donderdag 20.00 uur
Voorganger; p. Cor Spithoven
Lezingen: Exodus 12,1-8, 11-14, Psalm 81, 1 Korintiërs 11,23-26, Johannes 13,1-15
Piano: Lisette Bernt
De liturgie voor deze viering is Witte donderdag 18 april 2019. Aanvang 20u.

19 april Goede Vrijdag 20.00 uur
Voorganger: p. Cor Spithoven
Lezingen: Jesaja 52,13- 53,12, Psalm 22, Lucas 22,1 – 23,56
Piano: Marijke van der Ouderaa

20 april Stille Zaterdag.
Kapel open van 10 tot 17.00 uur voor stilte en meditatie.
Elk heel uur wordt er een gedicht voorgelezen.

21 april Pasen
Voorganger: p. Cor Spithoven
Keuze uit teksten van Paaswake en Paaszondag, o.a. Lucas 24,1-10
Piano: Michel de Kort
De liturgie voor vandaag is Liturgie Paaszondag 21 april 2019

28 april Tweede zondag van Pasen
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Lezingen: Genesis 28,1022, Psalm 111, Lucas 24,13-35
Piano: Martin Lorijn
Schrijven voor Amnesty (geen koor)

5 mei Derde zondag van Pasen
Voorganger: p. Joop Smit
Lezingen: Jeremia 32,36-41, Psalm 33,1-11, Lucas 24,35-48
Piano: Pieter Koning (geen koor)

12 mei Vierde zondag van Pasen
Voorganger: ds. Marian van Giezen
Lezingen: Numeri 22,12-23, Psalm 100, Johannes 10,22-30
Piano: Pieter Koning

19 mei Vijfde zondag van Pasen
Voorganger: p. Paul Clement
Lezingen: Deuteronomium 6,1-9, Psalm 145,1-12, Johannes 13,31-35
Piano: Pieter Koning; Schrijven voor Amnesty

26 mei Zesde zondag van Pasen
Voorganger: p. Toon van Buren
Lezingen: Joël 2,21-27, Psalm 67, Johannes 14,23-29
Piano; Martin Lorijn

30 mei Hemelvaartsdag
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Lezingen: 2 Koningen 2,1-15, Psalm 47, Lucas 24,49-53
Piano: Lisette Bernt (geen koor)

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina https://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.