Vieringen – agenda


22 september: Vredeszondag
Voorganger: p. Henk Kroon
Lezingen: naar keuze, of: Amos 8,4-7, Psalm 138, Lucas 16,1-(8)17
Piano: Wick Gispen
Liturgie van deze viering: Liturgie zondag 22 september 2019 2 en lied Gammele boten
29 september: Cyclus Paulus
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Piano: Martin Lorijn

6 oktober: Cyclus Paulus
Voorganger: ds. Egbert Schroten
Lezingen: Lucas 2,25-32 en Efeziërs 2,11 – 3,7
Piano: Frits de Zwaan
Liturgie van deze viering: Liturgie voor 6 oktober 2019

13 oktober: Cyclus Paulus
Voorganger: ds. Tina Geels
Lezingen: Deuteronomium 6,4-9 en 1 Korintiërs 10,14 – 11,1
Piano: Marijke van der Ouderaa
Liturgie van deze viering: Liturgie voor 13 oktober 2019

20 oktober: Cyclus Paulus
Lezingen: Jesaja 55,6-0 en Romeinen 11,13-36
Voorganger: p. Joop Smit
Piano: Frits de Zwaan (geen koor)
Schrijven Amnesty

27 oktober: Allerheiligen / Allerzielen
Lezingen: Jesaja 60,1-11.17-22, Psalm 138, Openbaring7,2-4.9-17,
Matteüs 5,1-12
Voorganger: p. Henk Kroon
Piano: Martin Lorijn

3 november: Bezinningsochtend: Wat geloof ik eigenlijk?
mmv rabbijn Marianne van Praag
Piano: Lisette Bernt

10 november
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Lezingen: Jesaja 1,18-26, Psalm 17, Lucas 19,41-48
Piano: Pieter Koning (geen koor)

17 november: ZondagMorgenAnders
Bibliodrama rond Exodus 1,8-22
Voorbereiders: Josephine Boevé, Maria van Kuijen, Jolande IJkema
Piano: Lisette Bernt
Schrijven Amnesty

24 november
Voorganger: ds. Marian van Giezen
Lezingen: Maleachi 3,19-24, Psalm 46, Openbaring 3,7b-12, Lucas 21,5-19
Piano: Martin Lorijn

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina https://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.