Covid19-regels


Hier de voornaamste regels ivm met de vieringen.

Er zijn wel fysieke vieringen in de kapel, maar met max 30 personen vanwege de 1,5m regel en de beperkte ruimte in de kapel. Er is een aanmeldingsplicht. We verzoeken je om je vóór vrijdag middag aan te melden via het secretariaat. secretariaat@werkhofgemeenschap.nl. Dit geldt ook voor de voorbereiders, koorleden, dirigent, koster, gastvrouw/heer etc.. Na vrijdagmiddag 12.00 uur ontvang je een bevestigingsmail.

Samaya is een openbare ruimte met oa. een horeca vergunning; daarom geldt:

  1. er mogen 30 personen in de kapel aanwezig zijn, inclusief degenen die een functie hebben in de viering. Dat betekent dat we iedereen die zich boven de 30 aangemelde personen aanmeldt, moeten teleurstellen, het is helaas niet anders.
  2. We dringen er op aan om op koude dagen een jas mee de kapel in te nemen en eventueel te gebruiken wanneer de temperatuur in de kapel daarom vraagt. De ramen staan open en buiten wordt het kouder. Laten we ons allen aan de maatregelen houden, zodat wij een veilige omgeving houden en Samaya geen risico loopt.
  3. De aanmeldgegevens op de site worden na 4 weken vernietigd.  Indien bij een besmetting de GGD bron- en contactonderzoek wil uitvoeren, worden deze gegevens daartoe beschikbaar gesteld. Heeft u bezwaar tegen deze mogelijke gang van zaken, vermeld dat dan duidelijk bij uw aanmelding, uw gegevens worden in dat geval niet verder bewaard.