Een kring rond Schrift en Tafel


Uit de Berichten van december 2021:

De Werkhofgemeenschap heeft er voor gekozen om vanaf 2022 minder reguliere vieringen op zondagmorgen te houden. Daarbij is er op de tweede, vierde en vijfde zondag en op kerkelijke hoogtijdagen een reguliere viering. Daarnaast is er de mogelijkheid om de overblijvende zondagen op een andere manier in te vullen.

Wanneer er op de betreffende zondagen geen andere initiatieven zijn, kan ieder die dat op prijs stelt een eenvoudige viering in de kapel houden onder het motto: “Een kring rond Schrift en Tafel”. Je zou een beetje kunnen denken aan hoe het ooit begon: “ze kwamen bij elkaar, braken het brood en loofden God” (Handelingen 2,46-47).

In deze opzet wordt geen beroep gedaan op voorbereiders, stoelenzetters, ontvangstgroep, koor. Midden in de open ruimte in de kapel staat een lage tafel met daarop de Bijbel, een schaal met brood en een beker wijn. Bij het binnenkomen pakt ieder een stoel en vormt gaandeweg een kring rond de tafel. In het eerste deel worden de Bijbelteksten gelezen, er is de mogelijkheid op de teksten te reageren, er zijn stiltes, er is muziek.  In het tweede deel wordt brood en wijn gedeeld en wordt afgesloten met een voorbede. Daarna is er koffie, verzorgd door vrijwilligers of uit de automaat.

Al doende zullen we met elkaar ervaren of deze invulling aanspreekt of nadere aanpassingen vergt. De eerste vieringen, ten gevolge van de coronaperiode uitgesteld, is op 6 februari.