Hoe het begon


De geschiedenis van de Werkhofgemeenschap begint bij de Monialen Augustinessen, de zusters die sinds 1960 woonden in priorij Gods Werkhof, het voormalige slotklooster te Werkhoven, wat sinds 1997 conferentiecentum Samaya geworden is. Hun lijfspreuk was een woord van de kerkvader Augustinus: “Eert in elk-ander God”. Eind zestiger jaren zetten zij hun deuren naar de wereld open. Steeds meer mensen van allerlei herkomst uit de wijde omgeving vonden hun weg naar de kapel, het werd een oecumenische gemeenschap. Toen de zusters vertrokken, werd besloten zelfstandig verder te gaan: de Werkhofgemeenschap was ontstaan.

Een open plek voor religieuze bezieling in verbinding met de ander, een gemeenschap, open en gastvrij, met respect voor ieders opvattingen. Een oecumenische gemeenschap, vanuit de joods-christelijke bron over kerkgrenzen heen.  Eenvoud kenmerkt de organisatie. Er is een bestuur en er zijn werkgroepen die deeltaken uitvoeren.

03 Over ons, geschiedenis, de hekken gaan weg - kopieDe zusters Augustinessen zijn in 1997 vertrokken en Gods Werkhof werd Samaya, maar de Werkhofgemeenschap bleef. Elke zondag om 10 uur houden zij, net als voorheen, een oecumenische viering in de kapel aan de Hollende Wagenweg te Werkhoven. Toen in het klooster, nu in  conferentiecentrum Samaya. De stilte neemt nog steeds een belangrijke plek in.