Inspiratie


Doordat de Werkhofgemeenschap bestaat uit een grote diversiteit aan mensen, van alle leeftijden en vanuit allerlei kerkelijke en buitenkerkelijke achtergronden, met een scala aan eigen talenten, en met een open houding naar de wereld, is er volop ruimte voor inspiratie.
Inspiratie betekent dan in de eerste plaats: elkaar inspireren door te delen wat jou inspireert en in beweging zet en je laten meenemen en verwonderen door de ander.
Daarbij blijft de Bijbel met al zijn boeken en symbolen en het weerkerende thema van de liefde de grootste inspiratiebron waaruit wij putten. Daarnaast zijn er tal van andere vormen die aansluiten op de levenslange zoektocht naar vervulling en betekenis: meditatie, dans, muziek, schoonheid, proza en poëzie. Inspiratie is nooit statisch; het komt mee met de mensen van toen en nu.

Klik verder een van de onderwerpen in het hoofdmenu van deze pagina.