Ontmoeting


Ervaar de ruimte in jezelf in de ontmoeting met de ander.

 

De leden van onze gemeenschap zijn nauw betrokken op elkaar. Deze betrokkenheid en zorg wordt altijd persoonlijk ingevuld. Het onderlinge contact wordt als hartverwarmend en steunend ervaren, zowel in goede als in moeilijke tijden. Kortom: binnen de Werkhofgemeenschap staat de ontmoeting centraal in alles wat gedaan wordt en de gemeenschap bezig houdt. Als nieuwkomer zul je dan ook gastvrij ontvangen worden.

Op zondagmorgen is er altijd een gastenzorg aanwezig die er zorg voor draagt dat jij je als gast thuis kunt voelen bij de viering en bij de koffie/thee na afloop. Door een open en veilig klimaat waarin respect, ruimte en vertrouwen sleutelwoorden zijn, vindt er een doorlopende kruisbestuiving plaats die op een creatieve wijze uitnodigt tot leren en groeien in spirituele verbondenheid.