Ervaringen


"De oude verhalen die iets zeggen over het mysterie van het leven, daar houd ik erg van. De innerlijke zoektocht te delen met anderen door rituelen, verhalen en gedichten.
De dialoog die ontstaat door de diversiteit van mensen; vaak hebben we andere woorden, maar hebben het toch over hetzelfde. Niet de zekerheden, maar de zoektocht van ieder ervaar ik als een open geborgenheid.  Dat ik er ook iets kan brengen van mezelf, dat ik me er op spiritueel en religieus gebied kan ontwikkelen... een plek van inspiratie.
Ik laat me graag inspireren door een diversiteit aan bronnen van wijsheid en ervaar mezelf op universele wijze verbonden met ieder ander die net als ik zijn of haar weg zoekt in het mysterie van het leven.
Ieder op zijn eigen unieke wijze en veelal puttend uit de bronnen van eigen tradities of daarbuiten.
Mijn oorsprong ligt in de christelijke traditie en in de Werkhofgemeenschap is dat de bron waaruit wij veelal putten en die mij nog altijd inspireert.
Het is, wat mij betreft, één van de bronnen in het leven. Niet meer en niet minder. Binnen de werkhofgemeenschap ervaar ik de ruimte om in alle vrijheid mijn eigen zoektocht te gaan, verbonden met anderen."

1 september 2015

"Ik ervaar een grote saamhorigheid en betrokkenheid. Dat is heel goed om te ervaren. Ik word telkens weer geraakt en gevoed. Dan voel ik me weer een beetje opgepept en kan ik er weer een paar dagen tegen."

1 september 2015

" In het koor: de grote mate van verbondenheid die ontstaat door het zingen van doorleefde liederen. Want als je elkaar kent, weet je dat wanneer je bepaalde passages zingt,  die tekst erg bij iemand binnen komt, zoals dat soms ook bij jezelf gebeurt. Je hoeft het allemaal niet uit te spreken, je voelt het. "

1 september 2015

"De verbinding, de warmte; ik zoek daar warmte en wil warmte geven in wederzijdsheid. De interesse in elkaar, de tolerantie; het feit dat het een oecumenische gemeenschap is, het maakt niet uit wat je achtergrond is, mensen accepteren elkaar. Dat komt denk ik omdat bijna iedereen wel met bewustwording bezig (geweest) is, met reflexie ten aanzien van zichzelf."

1 september 2015

"Ik geniet van de vieringen, de muziek, de liederen en de mensen."

1 september 2015

"Het Koor! Daarom ben ik er bijgekomen, omdat ik graag wilde zingen en de liederen die daar gezongen worden spreken me erg aan. Ik vind het een warme inspirerende omgeving"

1 september 2015

"Ik voel dat de muziek mij in beweging zet en van daaruit raakt het mijn hart.
Ik kan niet anders dan in beweging gaan; het raakt mijn ziel."

1 september 2015

"Ik voel me er thuis; ik word geïnspireerd en geraakt"

 

1 september 2015

"ik sprak laatst iemand die hier voor het eerst kwam. Ze vroeg me: wat is het dat jullie verbindt? Ik dacht even na en antwoordde toen: "liefde".
Ja, zei ze, dat heb ik gevoeld"

 

1 september 2015

 

"De ruimte die ik ervaar om je eigen spiritualiteit te beleven en daarin te groeien. De vriendschap en uitwisseling van spirituele ervaringen. Het zingen van teksten die me aanspreken. De ervaring van gemeenschap zijn."

13 juli 2015

 

"Wij zijn beide actieve leden geweest van nogal verschillende kerken. Na ons trouwen bezochten wij samen kerken hier en daar, tot wij in 1976 de gastvrijheid ervoeren van de zusters Augustinessen, destijds een twaalftal monialen, die door veranderingen in de RK-kerk bezig waren om zich vrij te maken uit een zelfgekozen beslotenheid. Toen zuster Monica, een markante, in habijt geklede vrouw, mij aansprak en vroeg, of ik die zondag met de beker wilde staan, zei ik beteuterd: mevrouw, ik ben niet Katholiek. Haar antwoord:” daar letten we hier niet zo op”, was bevrijdend. Zeker in 1976. Sinds die tijd heeft de WHG, ook door zoveel verschillende voorgangers ons denken verruimd. En ons gesprek gaande gehouden. Nu in de laatste tijd onze jaren gaan tellen en wij wat ongemakken ervaren, ontvangen wij veel liefde en warmte van de hele groep en elke zondag wentelen we ons in de hartelijkheid, die daarvan uitgaat. Dus het uurtje bezinning op zondag is het niet alleen, ook de ontmoeting is belangrijk voor ons. Voor zo’n gemeenschap wilden we ons ook inzetten, als koorlid, als koster, bij de voorbereidingen en wat er verder op ons pad kwam."

13 juli 2015

"Voor mij is de Werkhofgemeenschap een oase, te midden van de dagelijkse beslommeringen, zoals ook de voormalige priorij als een oase in het landschap ligt. Het hoge muzikale gehalte, de prachtige teksten van liederen, gebeden en gedichten die ruimte laten voor ieders eigen beleving van het Goddelijke en het mysterie van het leven. Ik laat me graag inspireren door de oude bekende Bijbelverhalen die zich vaak verrassend opnieuw voor me openen en zoveel gelaagdheid bevatten dat ze van alle tijden zijn. De stilte, het meditatieve karakter... een plek om dankbaar voor te zijn en waard om te behouden. "

5 mei 2015

" Voor mij is de Werkhofgemeenschap vooral een oefenplaats. Vanaf het begin dat ik hier kwam ben ik mee gaan doen met het voorbereiden van vieringen, met, maar ook zonder voorganger. Zo heb ik mijn talent voor het creëren en voorgaan kunnen ontwikkelen en schaven aan de bonte verzameling leden van de Werkhofgemeenschap. Je uitspreken over je geloof of spirituele beleving is als je intieme gevoelens prijsgeven. Een gemeenschap vormen waarin mensen zich veilig genoeg voelen om dat te kunnen en durven, vraagt veel aan openheid en vertrouwen, maar heeft ook heel veel te bieden aan inspiratie en bewustzijnsverruiming. Ik zie de Werkhofgemeenschap als onderweg naar zo’n gemeenschap, een oefenplaats voor ieder die dat wil en kan toelaten."

5 mei 2015