Viering voorbereiden


De voorbereiders
Meestal zijn we met vier voorbereiders, ieder met zijn of haar eigen achtergrond: protestant, katholiek, hoog- of laagkerkelijk. Samen met de voorganger worden de Bijbelteksten voor de desbetreffende zondag gelezen. Daarna wisselen we uit wat de tekst bij ons oproept. Dat kan heel uiteenlopend zijn, zodat je soms met verwondering hoort wat er allemaal naar boven komt bij de deelnemers. Daarbij kun je ook verrast worden door je eigen reactie. De voorganger kan meer vertellen over de achtergrond van een tekst. Samen met de uitwisseling in de groep geeft dat verruiming: je hoort verschillende meningen en invalshoeken en bekijkt de lading van de tekst met een andere blik.  Na de uitwisseling gaan we over tot het uitzoeken van de liederen en het tafelgebed.

Meestal heeft de viering een min of meer vaststaande vorm, maar daar kan in overleg van af worden geweken, als men vindt dat dit passend is en bijdraagt aan de boodschap die men wil overbrengen. Samen voorbereiden betekent, dat je meer bewust en betrokken bij de viering aanwezig bent. Het is altijd weer spannend hoe het een geheel geworden is en hoe het overkomt. Samengevat: mee voorbereiden is prikkelend, inspirerend en verbindend!

Druk hier voor een overzicht van de data waarop de komende voorbereidingen plaatsvinden.