Voorgangers


De voorgangers
De Werkhofgemeenschap is trots op een aanzienlijk aantal voorgangers uit de rooms-katholieke en de protestantse traditie. Door de diversiteit in achtergrond van de voorgangers klinken er telkens weer andere geluiden en is er een andere toonzetting. Juist daardoor voelen velen zich op zondagmorgen bij ons thuis. De voorgangers zijn eindverantwoordelijk voor de theologische inhoud en de schriftuitleg, maar altijd in samenspraak met de voorbereiders.

Als voorganger zijn met ons verbonden:

 

ds.Aline Barnhoorn, was luchtmachtpredikant, nu verbonden aan de Stichting Epafras (pastorale zorg gevangenen in het buitenland) en lid van de Nikola-kommuniteit in Utrecht

 

 

 

ds. Tina Geels, is predikant van de vrijzinnige gemeente Delft. Daarnaast is zij verbonden aan het Arminiusinstituut (VU) en bezig met een (promotie) onderzoek: Remonstranten en de internationale vrijzinnigheid in de 20ste eeuw;

 

 

 

 

 

ds. Marian van Giezen, voorganger van de PKN-gemeente Wilhelminakerk in Utrecht.

 

 

 

 

 

p. Henk Kroon, augustijn, was godsdienstleraar en moderator in het middelbaar onderwijs in Haarlem, daarna geestelijk verzorger in het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee;

 

 

 

 

ds. Rebecca Onderstal, predikant in Houten;

 

 

 

 

 

p. Joop Smit, augustijn, was docent exegese Faculteit Katholieke Theologie Utrecht, bestuurslid Nederlandse provincie van de Augustijnen en van het Augustijns Instituut in Eindhoven, Utrecht, publicaties o.a. over de vier evangeliën onder de titel “Het verhaal van…….”

 

 

 

 

p. Cor Spithoven, was pastor in een aantal parochies in het bisdom Utrecht, de laatste tien jaar in Zeist;

 

 

 

 

 

ds. Arie Nico Verheul, Remonstrants predikant en godsdienstwetenschapper, voorzitter van het UPLR (Utrechts platform voor levensbeschouwing).