Vriend of Lid worden


U kunt zich aanmelden om vriend (m/v) of lid te worden van onze Vereniging Werkhofgemeenschap.
Dat gaat heel eenvoudig: een email naar secretariaat @ werkhofgemeenschap (zonder spaties) is voldoende.

Wat houdt dat in?

  • Zowel leden als vrienden ontvangen ons tweemaandelijks bulletin “BERICHTEN van de Werkhofgemeenschap”
  • Als er nieuws is houden we u op de hoogte van activiteiten en gebeurtenissen via een digitale nieuwsbrief.
  • We nodigen u uit deel te nemen aan alle activiteiten van de Werkhofgemeenschap, zoals het voorbereiden van  de vieringen of deelname aan de maandelijkse Werkhoftafel.

Als volwaardig lid hebt u tevens stemrecht tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, kunt u in het bestuur of andere werkgroepen plaatsnemen en de begroting mede goedkeuren.

Als u vriend wilt worden, vragen wij u een bijdrage van minimaal €50,-  per jaar.
Voor het lidmaatschap is geen minimumbijdrage vastgesteld. Maar om onze begroting rond te krijgen wordt een gemiddelde bijdrage van €350,- per jaar verwacht.

Omdat de Werkhofgemeenschap een ANBI-status heeft, is uw bijdrage aftrekbaar voor de belasting. Met een vijfjarige overeenkomst ook zonder vermindering van de drempel van het belastbaar inkomen.