Vieringen – agenda


Alle zondagse vieringen beginnen om 10:00u.

Er wordt iedere zondag een viering uitgezonden via deze website. De geplande vieringen en de voorgangers en lezingen staan hier vermeld. 

5 september
voorganger p. Cor Spithoven
Lezingen: Jesaja 50, 5-9a, Psalm 54, Marcus 8, 27-35.
Piano: Arthur Gispen
De liturgie is Liturgie zondag 5 september 2021

12 september
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Lezingen: Jesaja 45,20-25, Psalm 116,1-9, Marcus 9,14-29
Piano: Martin Lorijn
De liturgie is Liturgie zondag 12 september 2021

19 september: Vredeszondag
Voorganger: p. Paul Clement
Lezingen: Deuteronomium 13,2-6, Psalm 139,13-24, Marcus 9, 30-37, of lezingen naar keuze
Piano: Arthur Gispen
De liturgie is Liturgie zondag 19 september 2021 def

26 september
Voorganger: ds. Florus Kruyne
Lezingen: Numeri 11,24-29, Psalm 19,8-15, Marcus9,38-50
Piano: Marijke van der Ouderaa

3 oktober: ZMA-viering / Start cyclus vrouwen in de evangeliën
Lezingen: Matteüs 27, 54-56, Marcus 16,9-11, Lucas 24,10-11, Johannes 19,25-27 Voorbereiders : Joyce van den Hoek Ostende, Jeannette van den Ingh – van Wijk, Maria van Kuijen, Liselotte Maas
Piano: Paul van der Woude

10 oktober: Cyclus vrouwen in de evangeliën
Voorganger: ds. Tina Geels Lezing: Johannes 2,1-11
Piano: Martin Lorijn
De liturgie is: Liturgie 2e zondag vrouwen in de evangeliën

17 oktober: Cyclus vrouwen in de evangeliën
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Lezingen Rechters 11,29-40, Marcus 6,14-29
Piano: Peter Sluijs
De liturgie is Liturgie 3e zondag vrouwen in de evangeliën

24 oktober: Cyclus vrouwen in de evangeliën
Voorganger: p. Joop Smit
Lezingen: Romeinen 12,3-8, Lucas 10,38-42
Piano: Arthur Bouma
De liturgie is Liturgie 4e zondag vrouwen in de evangelien

31 oktober: Allerheiligen / Allerzielen
Voorganger: p. Henk Kroon
Lezingen: Openbaring 7,2-4.9-17, Psalm 138, Matteüs 5,1-12
Piano: Frits de Zwaan

7 november
Voorganger: p. Adri Verweij
Lezingen: Leviticus 19,1-2.9-18, Psalm 146, Marcus 12,28-34
Piano: Martin Lorijn

14 november: Bezinningsochtend: “Voorbij het virus “

21 november
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Lezingen: Sefanja 1,14-2,3, Psalm 93, Openbaring, 1,1-8, Marcus 13,14-27
Piano: Arthur Bouma

28 november: Eerste zondag van de Advent voorganger: p. Paul Clement
Lezingen: Zacharia 14,4-9, Lucas 21,25-31
Piano: Wick Gispen

Zolang er nog geen koor-en samenzang mogelijk is, wordt telkens door enkele koorleden de zang verzorgd onder leiding van Lisette Bernt

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina https://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.