Vieringen – agenda


Omdat de Vereniging Werkhofgemeenschap besloten heeft zichzelf op te heffen, zijn er na 18 juni geen zondagse vieringen meer in de kapel van de voormalige Priorij Gods Werkhof.

19 maart: Kloosterzondag
Begeleiding: Tina Geels en Lisette Bernt
Liturgie WHG liturgie 19 maart 2023-

26 maart: Vijfde zondag veertigdagentijd
Voorganger: ds. Tina Geels Lezingen: Ezechiël 37,1-14, Psalm 130, Johannes 11,1-4(5-16)17-44
De liturgie is Liturgie zondag 26 maart 2023

2 april: Palmzondag
Voorganger: p. Henk Kroon
Lezingen: keuze uit Matteüs 21,1-11, Psalm 118, 1-2.19-29, Jesaja 50,4-7, Psalm 73,13-20, Filippenzen 2,5-11, Matteüs 26,1 – 27,66
Piano: Paul Valk
De liturgie is Liturgie zondag 2 april 2023

6 april 20.00 uur: Witte Donderdag: Exodus 12, 1.15-20, Psalm 150, Johannes 13,1-15
Voorganger: p. Cor Spithoven
Piano: Lisette Bernt
De liturgie is Liturgie Witte Donderdag donderdag 6 april 2023 (4)

7 april 20.00 uur: Goede Vrijdag: Exodus 12, 1.21-28, Psalm 22, Johannes 18,1 – 19,42
Voorganger: p. Cor Spithoven
Piano: Lisette Bernt
De liturgie is Liturgie Goede Vrijdag donderdag 7 april 2023 (3)

9 april: Paaszondag: : Johannes 20,1-18, Ezechiël 36,24-28
Voorganger: p. Cor Spithoven
Piano: Martin Lorijn
De liturgie is Liturgie Paaszondag 9 april 2023 (3)

16 april: ZondagMorgenAnders
Voorbereiders: Joyce van den hoek Ostende, Liselotte Maas
De liturgie is Liturgie ZMA_16 april 2023_def

23 april: Derde zondag van Pasen: Jesaja 43,1-12, Psalm 116, 10-19, Johannes 21,1-14
Voorganger: ds. Rebecca Onderstal
Piano: Arthur Bouma
De liturgie is Liturgie derde zondag van Pasen 23 april 2023 2

30 april: Vierde zondag van Pasen: Nehemia 9,6-15, Psalm 21, Johannes 10,1-10
Voorganger: ds. Tina Geels
Piano: Marijke van der Ouderaa
De liturgie is Liturgie vierde zondag van Pasen 30 april 2023

7 mei: lievelingsliederen
Piano: Martin Lorijn
Het programma voor 7 mei is Lievelingsliederen zondag 7 mei 2023 WHG

14 mei: Zesde zondag van Pasen: Jesaja 41,17-20, Psalm 34,12-23, Johannes 16,16-24
Voorganger: p. Cor Spithoven
Piano: Pieter Koning
Helaas kunnen we deze zondag niet in de kapel van de voormalige priorij terecht door een onverwachte ontstane situatie bij Samaya.
Er is ook geen online viering.

Voor leden: Houd de email in de gaten voor het laatste nieuws.

18 mei 10.00: Hemelvaart: Handelingen, 1,1-11, Psalm 47, Marcus 16,15-20
Vanaf Hemelvaart tot aan 25 juni zijn er toch weer vieringen in de kapel.
Voorganger: p. Henk Kroon
Piano: Lisette Bernt
Liturgie Liturgie Hemelvaart 2023 2

21 mei: Zevende zondag van Pasen: Een kring rond Schrift en Tafel
Ezechiël 39,21-29, Psalm 126, Johannes 17,1-13
Voorganger: p. Cor Spithoven
De liturgie is Liturgie zevende zondag van Pasen 21 mei 2023

28 mei: Pinksteren: Handelingen 2: 1 – 13 en Johannes 14, 5–17.25–26
Voorganger: ds. Florus Kruyne
Piano: Marijke van der Ouderaa
De liturgie is Liturgie Pinksteren 2023

4 juni; Trinitatis: Een kring rond Schrift en Tafel
Exodus 34,4-9, Psalm 150, Matteüs 28,16-30
Voorganger: p. Joep Brosschot
De liturgie is Een kring rond Schrift en Tafel 4jun23

11 juni: Psalm 121 – Jozua 1,1-10
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul
Piano: Pieter Koning

18 juni: Een kring rond Schrift en Tafel
Jesaja 12,1-6, Psalm 100, Matteüs 9,35 – 10,15
Voorganger: ds. Nine Meynen

Lukas 4, 14-24, Jesaja 61,1-4 en een nog nader te kiezen tekst van Augustinus.
Voorgangers: ds. Aline Barnhoorn en. Henk Kroon
Piano: Martin Lorijn

Het koor zingt onder leiding van Lisette Bernt.

Bekijk de Berichten van de Werkhofgemeenschap of de pagina https://www.werkhofgemeenschap.nl/?page_id=725 voor een toelichting op de lezingen.