Links


Vanuit de WHG gezien interessante links treft u hier onder aan, voor zover deze nog niet onder “Samenleving – Projecten” zijn opgenomen. Uw suggesties zijn van harte welkom.

2of3bijeen
Netwerk van oecumenische gemeenschappen

De Bezieling
Publieksite over hedendaags leven en christelijk geloven

Augustijnse Beweging
De Werkhofgeemenschap is lid van de Augustijnse Beweging, platform van instituten, verenigingen en instellingen die hun inspiratie ontlenen aan kerkvader Augustinus

Familia Augustiniana
Een aantal leden van de Werkhofgemeenschap vormt een familiagroep. Samen met andere familiagroepen bezinnen zij zich op de teksten van kerkvader Augustinus

Wij de kerk – Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk.

Raad van Kerken
De raad van kerken

Kloosters
Overzicht van diverse religieuze gemeenschappen

Samaya
Onze ‘huurbaas’ met wie we heel goed door één deur kunnen

Opname van de bovenstaande links betekent niet dat de WHG verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud er van.