De Berichten – Nieuwsbrief


Tweemaandelijks verschijnt onze ‘Berichten’ met actuele informatie van de Werkhofgemeenschap.

Klik hier voor de Berichten WHG oktnov22

Klik hier voor de Berichten WHG aug-sep-22

Je kunt een abonnement nemen voor € 25,- per jaar.

Je kunt ook vriend van de Werkhofgemeenschap worden, voor € 50,- per jaar; dat is inclusief de Berichten en de regelmatige updates per email. Je ondersteunt dan ook het uitzenden op internet. Stuur een email naar secretariaat @ werkhofgemeenschap.nl

Kopij voor De berichten kan worden gestuurd naar redactie @ werkhofgemeenschap.nl