De Berichten – Nieuwsbrief


Tweemaandelijks verschijnt onze ‘Berichten’ met actuele informatie van de Werkhofgemeenschap.

Klik hier voor de Berichten jan-apr

Klik hier voor de Berichten dec22jan23 – 2

De Berichten zullen medio 2023 ophouden te verschijnen. Wie de komende nummers als ‘niet-lid’ wil ontvangen kan die voor E 7,50 per nummer aanvragen via  secretariaat @ werkhofgemeenschap.nl (spaties weghalen).

Kopij voor De berichten kan worden gestuurd naar redactie @ werkhofgemeenschap.nl