Organisatie


Op 14 november 2022 is tijdens de ALV besloten dat de Vereniging Werkhofgemeenschap in 2023 wordt opgeheven.
Onze laatste viering is 25 juni 2023. Daarna worden alle financiële en organisatorische zaken afgewikkeld. Er vinden in de tweede helft van 2023 geen vieringen onder verantwoordelijkheid van de Werkhofgemeenschap meer plaats.

Vanaf september 2023 zal deze website worden teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk noodzakelijke informatie.

Het domein www.werkhofgemeenschap.nl blijft nog bestaan tot december 2028.

Hieronder vind je een overzicht van alle groepen en activiteiten die op deel uit maken cq maakten van de Werkhofgemeenschap.

Zondagmorgen
Voor een goed verloop van de zondagmorgen zorgen de volgende groepen:

 • Voorgangers en voorbereiders
 • Koor, dirigent, begeleiders en liedgroep (zorgt voor inbreng van nieuwe liederen)
 • Groep ZondagMorgenAnders
 • Ontvangstgroep (kosters, stoelenzetters, koffie/thee)

Het geheel wordt gecoördineerd door de liturgiegroep die als taak heeft het aansturen, bewaken en evalueren van de vorm, inhoud en kwaliteit van de vieringen.

Inspiratie
De bezinningsgroep ziet het als haar opdracht om projecten, activiteiten waarbij bezinning op religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke thema’s centraal staan, te organiseren.
Andere groepen waar leden van de Werkhofgemeenschap aan deelnemen:

 • Augustinus leeskring
 • Zenmeditatie

Ontmoeting
De contactgroep stimuleert en coördineert de onderlinge communicatie en de zorg van de leden voor elkaar. Activiteiten:

 • De koffie/thee op zondagmorgen
 • Werkhoftafel
 • Wandelen

Samenleving
De actualiteitengroep vraag aandacht voor mensen en maatschappelijke problemen ver weg en dichtbij. Activiteiten:

 • Brieven Amnesty International
 • Wake Kamp Zeist
 • Ondersteuning projecten via diaconale collectes
 • Lidmaatschap coalitie voor de mensenrechten in de gemeente Bunnik

Publiciteit

 • Berichten, het contactorgaan
 • Website
 • PR-Groep

Kerngroep
De WHG is een zelfstandige vereniging met een bestuur. Dat bestuur wordt ‘de kerngroep’ genoemd. De Kerngroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van al de Werkgroepen en activiteiten. Zij kan zo nodig coördineren en nieuwe initiatieven nemen. De Algemene Ledenvergadering is het besluitvormende orgaan van de vereniging. De kerngroep bestaat uit 5 leden. Vanaf november 2019 bestaat deze uit:

 • Johan van de Berge – voorzitter
 • Bernadette van den Hoek – secretaris
 • Rob van Ravenswaay Claassen – Penningmeester
 • Anke Matthijs – Rijsenbilt, lid

Wilt u het bestuur een bericht sturen? Stuur dan een email.

Beloningsbeleid bestuur: de leden voeren hun werkzaamheden geheel onbezoldigd uit.

Verantwoording:

Klik hier voor het: Beleidsplan 2016-2020: 2020-2024-Beleidsplan-vastgesteld-1

Klik hier voor : Jaarrekening 2021: 3. WHG Jaarrekening 2021 en balans 3. WHG Jaarrekening balans 2021

En het Jaarverslag over 2021: 2. Jaarverslag 2021 – anonym

Begroting 2022/23: 3. voorstel ALV budget 2023