Zen meditatie


Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag wordt er gemediteerd van 15 tot 16 uur. Doodstil en roerloos zitten wij – op ons kussen, krukje of stoel – in de stilte van de kapel. 25 minuten om te beginnen, 5 minuten meditatief lopen, 5 minuten een toelichting door Toon van Buren, weer 20 minuten zitten en we sluiten af met – in stilte – een kop thee te drinken. De stilte om ons heen is geen kunst, de stilte in onszelf is andere koek. Om die te bereiken hanteren we de zen-truc: ontspan je, houd je blik gericht op de grond vlak voor je en let met al je zintuigen open op wat er door je heengaat – gedachte, gevoel, onrust – en ga daar niet op in; zeg geen ja en zeg geen nee. Wees wie je bent. En geef je over aan het Grote Geheel. De laatste vrijdag van de maand doen we dit zo 4 keer achter elkaar: tussen 10.30 en 16.00 ; na elk uur mediteren een half uur pauze. Wie twee of drie keer genoeg vindt, gaat weg, of komt later.

Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kapel is welkom.

Deelname aan de ZEN meditatie kan alleen na opgave van te voren, dit i.v.m. de Corona regels.

Stuur een verzoek naar  josje.vanderlaan@outlook.com.

Begeleiding: Toon van Buren