Zondagmorgen


Beleef de stilte, de muziek, de verhalen……..

De viering op de zondagmorgen neemt een centrale plaats in binnen de Werkhofgemeenschap en begint altijd om 10 uur met het luiden van de klokken. Iedereen, vanuit welke achtergrond dan ook, is van harte welkom om aan deze oecumenische vieringen deel te nemen.

We hebben een grote diversiteit aan voorgangers en leden die iedere viering zorgvuldig met elkaar voorbereiden.

Schoonheid en stilte, zijn evenals aandacht, bezinning en muziek, belangrijke elementen.

Op de meeste zondagen is de tafel van brood en wijn een onderdeel van de viering, waarbij iedereen zich genodigd mag weten. Een aantal malen in het jaar is er een ZondagMorgenAnders.

Het koor zingt 3 van de 4 à 5 zondagen, onder leiding van Lisette Bernt.

Na de viering is er tijd en ruimte voor koffie / thee en ontmoeting.