Kapel


De kapel is een eenvoudige ruimte waar de stilte voelbaar is en uitnodigt tot inkeer. De hoge ramen laten de kapel baden in licht. Het smeedijzeren hek en de hoge banken langs de kant borgen het biddende verleden van de zusters. En de geweldige akoestiek nodigt uit tot zingen, of dat nu ingetogen is of uitbundig. Het geluid draagt je zoals de mensen die er zijn elkaar dragen. De kapel: een ruimte om te zijn, alleen of met velen, om te vieren en te bidden. Het hart van Gods Werkhof.