Koor


Het koor is onlosmakelijk verbonden met de Werkhofgemeenschap. Het telt rond de 20 leden en staat onder de bezielende leiding van dirigent Lisette Bernt. Onder begeleiding van de pianist van de zondag zingt het koor afwisselend één- of meerstemmig de liederen uit onze eigen bundel, als ondersteuning of in wisselzang met de gemeenschap.

De liederen zijn een echo van geloof, hoop, liefde, verdriet, geluk en verlangen. Lisette Bernt onderscheidt zich als een dirigent die de (meestal ongeschoolde) leden van de gemeenschap niet alleen muzikaal goed doet zingen, maar ook de kunst verstaat hen bewust te maken van wat ze zingen en hoe ze dat kunnen laten horen. Het repertoire is voornamelijk eigentijds. Te denken valt daarbij aan liederen van Oosterhuis/Oomen/Löwenthal, liederen uit Taizé, Russische vespermuziek en liederen van  het Nieuw Liedfonds. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Het is fantastisch om als gemeenschap samen met het koor te zingen. Maar het is vooral een voorrecht om zelf in het koor mee te zingen.

Zin in zingen? Meld je dan aan bij Lisette Bernt