Viering


Elke zondagmorgen, als om 10 uur de klokken van de voormalige priorij Gods Werkhof geluid worden, kan de viering beginnen. Mensen zijn uit alle richtingen naar de kapel in conferentiecentrum Samaya gekomen om de zondagsviering van de Werkhofgemeenschap bij te wonen. Elke zondag een nieuwe verrassing, want; een andere voorganger en andere voorbereiders die de dienst een eigen kleur en karakter geven. De liturgie met zijn weerkerende rituelen geeft rust aan het geheel.

Zo worden na het luiden van de klokken in alle aandacht de altaarkaarsen ontstoken en aan het einde van de viering weer gedoofd.  Er zijn lezingen uit de Bijbel die meestal het oecumenisch leesrooster van de kerken volgen.  Er is de dienst van de tafel, met brood en wijn, een collecte en voorbeden. Er worden liederen gezongen door het koor en alle aanwezigen, onder begeleiding van de piano of het orgel en er is ruimte voor stilte. Stilte die weldadig aandoet en ieder ruimte biedt zich naar binnen te keren.

Klik hier voor de Agenda van Vieringen.