ZondagMorgenAnders


In deze andersoortige meditatieve vieringen zonder officiële voorganger is er ruimte voor andere geloofstaal. De Werkhofgemeenschap wil naast een oefenplaats van christelijke oecumene, ook een oefenplaats zijn voor bredere mystieke inspiratie. Tijdens de ZondagMorgenAnders is er ruimte voor teksten, vormen en rituelen uit andere bronnen. Dit kunnen andere religieuze of mystieke stromingen zijn, eigentijdse leraren en mystici, maar ook ieders eigen inspiratie is welkom. Ook liederen die nog niet in de liedbundel staan, kunnen worden ingebracht. Soms bevallen ze zo goed dat ze daarna in de liedbundel worden opgenomen. Nog meer dan bij de gewone zondagsvieringen is het proces van voorbereiding voor de zondagmorgenanders bijzonder boeiend en inspirerend. Er wordt dan ook altijd ruim de tijd voor genomen, in meerdere bijeenkomsten.